jueves, 5 de mayo de 2011

OBJECTIU DEL BLOG

Aquest blog té com objectiu fer un intercanvi d’informació, idees i metodologies amb altres professionals sobre el tema dels recursos tecnològics en l'àmbit de l'educació. On poder reflexionar tots junts sobre les noves metodologies tecnològiques que es volen dur a terme a les aules.

jueves, 7 de abril de 2011

UNA MÀ DE CONTESUna mà de contes és un programa televisiu produït per la televisió de Catalunya que va començar la seva emissió l'any 2000. És un programa destinat al públic infantil, encara que tothom pot gaudir dels seus contes. Consisteix en explicar contes populars però d'una manera diferent i no habitual.
Una veu dolça i nostàlgica narra la història, mentre dues mans il·lustren les parts i escenes del conte amb diverses tècniques de dibuix com per exemple: aquarel·les, teixits, paper, llapissos de colors...
Així van anant realitzant contes, des de mítics com "La ventafocs", fins a contes no tan conegust com "El barret imaginari" o "En Salvador i l'oca de Nadal".

La narració de contes digitals o visuals és una manera de que els nens gaudeixin d'una manera divertida i activa dels milers de contes populars que existeixen.
A més, pensem que és una bona iniciativa per promoure la lectura i la importància dels contes populars que, molts infants no coneixen.

Aquí us deixem un conte molt bonic que ens agrada molt! i que, encara que sigui destinat als infants, grans i petits poden gaudir i disfrutar! Esperem que us agradi!


LA PRESTATGERIA DIGITAL

La prestatgeria digital és un espai desde els quals, el centres, els docents, entitats relacionades amb el camp de l'Educació...poden crear llibres digitals amb els alumnes de manera fàcil i còmoda. Els llibres que es van creant, queden emmagatzemats a la prestatgeria a l'abast de tothom que els vulgui consultar.

Els llibres exposats a la Prestatgeria, són propietat del centre que l'ha publicat, i l'administració d'aquests llibres corre a càrrec dels administradors de la Prestatgeria.
  • L'organització de la prestatgeria
A mesura que es creen llibres nous, es van emmagatzemant a la prestatgeria, i a la relació de llibres s'accedeix des del catàleg general. Aquest catàleg mostra els llibres segons el criteri dels d'entrada més recent, dels creats més recentment o del número de pàgines, depèn del que tria el centre.
Els criteris per buscar els llibres són: el títol, el nom del centre, els descriptors, l'idioma, el municipi d'on és el centre, el nom de l'administrador, o les col·leccions a les que pertany.
Des de la Prestatgeria es pot comentar els llibres que s'han emmagatzemat, crear un catàleg personal de preferits...
Els llibres publicats s'anuncien al taulell d'anuncis i el temps de permanencia d'aquest anuncis és entre 2 o 15 dies, encara que depèn del nombre d'anuncis creats.

PROJECTE EDUCAT 1X1

El projecte eduCAT 1x1, com totes les noves tecnologies de la informació i comunicació TIC, són un recurs per millorar els processos i resultats de l’aprenentatge a més a més és una forma de fomentar l’innovació d’aquestes. Aquest projecte a part de noves metodologies en les aules com l’ús de les pissarres digitals, conecció a internet,...i la disponibilitat d’un ordenador per a cada alumne, permet explorar diversos llibres que es troben digitalitzats en internet. Els continguts dels llibres digitalitzats són exactament els que marca legalment el currículum oficial per a cada area educativa. A part, estan organitzats per apartats igual que estaria un llibre imprès en paper. El projecte eduCAT 1x1 i la digitalització dels llibres facilita també la realització d’activitats, iguals que en un llibre de text, exercicis d’autoavaluació per tal que els alumnes puguin fer un seguiment del seu aprenentatge i exercicis d’avaluació perquè els professors puguin fer un seguiment i control dels alumnes.

Es pot trobar una pàgina web: /www.educat1x1.cat/ dedicada exclusivament als mestres, professors i professionals que participen en la seva tasca, en aquest espai es poden compartir, activitats, experiències, coneixements...amb altres companys del mateix camp professional

ELS QUADERNS VIRTUALS

Els Quaderns Virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de portar a la xarxa els Quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea educatius la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i rendiment de l'alumnat.
Els Quaderns Virtuals, igual que els quaderns tradicionals, estan formats per un conjunt de fulls en els que es distribueixen preguntes i material addicional de referència i consulta. A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg , que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.
La flexibilitat de la seva estructura permet al docent crear diferents propostes educatives per grups heterogenis, tenint en compte les seves necessitats particulars i ritme d'aprenentatge. A més, poden ser utilitzats com a material de treball per qualsevol àrea i nivell educatiu.

L'aparença visual que presenta quadern virtuals potser diferents segons l'aparença triada.
Estàndard. Els Quaderns tenen aquesta aparença per defecte.

Infantil. Aparença per a primària amb un disseny més visual.
Formal. Aparença més sèria.Els tipus d'activitats que hi ha són:
  • Sel·lecció

  • Ordenació

  • Omplir espais

  • Arrossegar

  • Zones sensibles

  • Dibuix

LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

Les pissarres digitals són un sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet projectar imatges i continguts digitals en un format adequat per a la visualització en grup.

Es pot interactuar sobre les imatges projectades, els continguts, etc., que es projecten mitjançant els perifèrics de l'ordinador: el ratolí, el teclat...

A la web: www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm, podeu trobar informació sobre aquest suport digital educatiu, vídeos, i recursos per a la utilització de les PDI.

LA CAÇA DEL TRESOR

És la manera més senzilla d'iniciar-se en la creació d'activitats basades en web, que consisteix en una investigació guiada sobre un tema objecte d'estudi.
Incorpora els següents elements:

Introducció: Es facilita a l'alumne la informació inicial de l'activitat, en ella descriurem la tasca i les instruccions per dur-la a terme. Hem de procurar motivar-lo i despertar el seu interès mostrant-la atractiva i divertida.

     Preguntes: Farem un llistat de preguntes a contestar. Segons l'edat dels nostres alumnes poden ser:

a) Preguntes directes en el cas d'alumnes mes petits. Per a formular-les, hauríem de copiar i pegar les frases exactes que contenen la informació rellevant que volem que trobin i després transformar-les en preguntes directes.

b) Preguntes que impliquin activitats més complexes per a alumnes més grans. Formularem preguntes que impliquin activitats més complexes, relacionades amb la lectura comprensiva, la inferència, la reunió i organització d'informació, la comparança, etc.
Si plantegem petites activitats, han de poder-se realitzar amb certa rapidesa: llegir un mapa, efectuar un càlcul, esbrinar el resultat d'una petita simulació, etc. Les preguntes poden ser d'anàlisis, solució de problemes o presa de decisions.

Recursos: Consisteixen en una llista de llocs Web que el professor ha localitzat per a ajudar a l'estudiant a respondre a les preguntes o realitzar les activitats. Aquests són seleccionats prèviament perquè l'estudiant pugui enfocar la seva atenció en el tema en lloc de navegar a la deriva. Es poden utilitzar cercadors especialitzats o genèrics.

Als alumnes més petits és convenient posar el vincle necessari per a resoldre cada pregunta a continuació de la mateixa. Hem de procurar posar l'enllaç directe a la pàgina on es troba la informació, no posem als mes petits un enllaç a la pàgina d'inici d'un lloc Web molt ampli.

La gran pregunta: És recomanable la seva inclusió amb alumnes més grans. Es tracta d'incloure una pregunta final, global, la resposta de la qual no es trobi directament en cap pàgina de la llista de recursos, sinó que depengui de les respostes a les preguntes anteriors i de l' après buscant les respostes. Idealment, hauria de coincidir amb un objectiu curricular i pot incloure aspectes valoratius i d'opinió personal sobre el tema buscat. Aquí podríem treballar normes, actituds i valors demanant que els alumnes reflexionessin sobre les implicacions personals, socials, polítiques, etc. del tema de la caça (si es presta a això).

Avaluació: Es tracta de fer una descripció clara de quina i com s'avaluarà l' après. En funció de l'edat dels alumnes o amb la finalitat de donar-li a la caça un caràcter més lúdic. En qualsevol cas, la manera més senzilla d'avaluar una caça és en funció del producte: és a dir, de la quantitat i qualitat dels encerts dels estudiants.
Una pràctica recomanable és corregir la caça entre tots i donar oportunitat que aquells alumnes que no han trobat les respostes o les han elaborat poc, la reel·laborin amb la col·laboració del professor

Crèdits: Es tracta de fer un llistat de fonts de les quals facis ús en el teu "caça" ja siguin imatges, text o so, proporcionant enllaços a la font original. Expressi els agraïments als proveïdors d'aquests recursos o d'algun altre tipus d'ajuda.MINIQUEST

Les MiniQuests consisteixen en una versió de les WebQuests que es redueix a només tres passos. Poden ser construïdes per docents experimentats en l'ús d'Internet en 3 o 4 hores i els estudiants les realitzen completament en el transcurs d'una classe de 50 minuts.

Per aquestes raons, les MiniQuests són un punt d'inici lògic per als professors que compten amb diferents nivells d'habilitat per a crear ambients d'aprenentatge en línia.
Els docents nous en el món d'Internet trobaran a les MiniQuests un model intuïtiu, realitzable i que per tant els ajudarà a donar els seus primers passos en la construcció d'Activitats d'Aprenentatge Basades en la Xarxa D'altra banda, els professors que comprenen cabalitat com es creen documents d'aprenentatge per a la Xarxa, poden utilitzar el model de MiniQuests per desenvolupar múltiples activitats instructives en un temps relativament curt, infonent al seu procés d'ensenyament, de manera ràpida i efectiva, experiències d'aprenentatge que es recolzin en investigació.

Taula comparació webquest i miniquest! la podem trobar a: http://craaltaribagorza.net/


Exemple:

Més informació a:

On fer una miniques?JCLIC

És un aplicació informàtica que serveix per a realitzar diverses activitats educatives, de tot tipus; trencaclosques, exercicis de textos, relacions entre imatges, associacions de números….aquestes activitats es troben en forma de projecte, és a dir es troben “empaquetades” en un conjunt d’activitats en les quals es treballen aspectes procedimentals en les diferents àrees del currículum, treballant sempre les corresponents competències bàsiques establertes per educació. Posant més èmfasi en la competència digital i tractament de la informació.Jclic és una evolució de Clic 3.0. Clic es una aplicació informativa que des de 1992, ha sigut molt útil per a mestres i educadors, només de Catalunya, sinó que també de la resta de Europa i altres països, com a eina per a crear activitats educatives per als alumnes. En la següent pàgina teniu l’opció de descarregar els fitxers per a la instal·lació del programa i crear activitats didàctiques per als vostres alumnes; http://clic.xtec.cat/es/clic3/index.htm


El conjunt d’activitats han estat creades a partir de les aplicacions creades per educadors i educadores de diversos països y comunitats, amb l’objectiu de compartir la seva feina amb altres companys de professió.

JClic està format per diferents components:

-  JClic applet: Un "applet" que permet incrustar les activitats JClic en una pàgina web.

- JClic player: Un programa independent que una vegada instal lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador (o des de la xarxa) sense que sigui necessari estar connectat a Internet

- JClic autor: L'eina d'autor que permet crear, editar i publicar les activitats d'una manera més senzilla, visual i intuïtiva.

- JClic reports: Un mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.HOT POTATOES


És un sistema per crear exercicis educatius que es poden realitzar posteriorment a través de la web. Els exercicis que crea són del tipus resposta curta, selecció múltiple, omplir els buits, mots encreuats, emparellaments...


La seva llicència no és lliure, però si que permet el seu ús a institucions educatives públiques sense ànim de lucre sempre que els resultats siguin accessibles via web a qualsevol persona.

És una creació del Centre d'Humanitats i Computació de la Universitat de Victoria, a Canadà. per a crear exercicis només cal introduir les dades (textos, preguntes, respostes, etc) i el programa generarà les pàgines Web automàticament. Posteriorment es poden publicar aquestes pàgines en qualsevol servidor